Frågor och Svar

innehåller både ny och gammal information

Frågor Svar
Vad kommer anslutningen att kosta? Zitius gick ut med ett erbjudande på 19900 per anslutning.

För aktuell information gå in på Zitius eller Fibertillalla

Går det att få anslutningsavgiften uppdelad? Ja! Det finns två betalningsalternativ:

  1. Betala hela anslutningsavgiften vid ett tillfälle.
  2. Delbetala anslutningsavgiften. regler och information finns på Fibertillalla
Vad är Fiber? Det vi kallar fiber är mer korrekt benämnt Fiberoptik. Detta är en fiber som för det mesta tillverkas av mycket rent glas. Fibern är extremt bra på att leda ljus, dvs. om man lyser i ena änden av fibern så leds ljuset inuti fiber med oförminskad intensitet till fibers andra ände. Kommunikationen är alltså baserad på ljus. Fibern är oftast mycket tunn, ungefär som ett hårstrå i diameter. Men det finns även grövre fiber. Eftersom fibern är tillverkad av glas leder den inte elektricitet och är därför okänslig för åsknedslag. Fiberoptik har en effektiv livslängd på 25-30 år Varje fastighet kommer att få 1 st fiberledare.
Hur hög kapacitet (bandbredd) är den på en fiberanslutning kontra det jag har idag? Till dags dato så har ingen lyckats nå fiberkabelns begränsning. Det finns helt enkelt ingen utrustning som kan skicka så mycket information i nuläget.
Fiber:Rekordet just nu är 109Tb/sekund (= 109 000 000 000 000 komandon/sekund). TP (stadsnät mfl.):1Gb/sekund (= 1 000 000 000 kommandon/sekund)
ADSL:Max 200Mb/sekund (= 200 000 000 kommandon/sekund). 24Mb/sekund är max inom vårt område 4G:Max 1GB/sekund (= 1 000 000 000 kommandon/sekund). 100Mb/sekund är max vad leverantörer erbjuder i dagsläget, Mycket sällsynt att man når mer än 5Mb/sekund med 4G!
  png;base64d390340234d5c64c Jämförelse av bandbredd.  png;base64d85f9163c31ed672 Förstoring exkl. fiber
Vad ska jag med fiberanslutning, jag använder inte Internet särskilt mycket? Internet är bara en del av Fiber, TV & Telefoni är på stark frammarsch och nuvarande IT-infrastruktur är snart utspelad. Och vem vet vilka tjänster som kommer erbjudas i framtiden?
Kommer det finnas möjlighet att ansluta sig senare? Ja, Men att ansluta sig senare innebär att kostnaden är okänd. Har du inte kanalisation, dvs. förberett med slang via Västra Viby Fibers projekt så kan det mycket väl betyda att du får stå för entrepenadkostnaden själv, utöver själva anslutningen. För att åstadkomma detta hänvisar vi dig att kontakta nätägaren Skanova.
Finns det belägg för att fastighetens värde ökar med fiberanslutning? Ja, det finns undersökningar som visar en värdeökning på mellan 30 000- 50 000:- för anslutna fastigheter.
Är det inte billigare med trådlös kommunikation? Det finns ingen trådlös teknik som ens kommer i närheten att motsvarar
fiberkabelns prestanda/bandbredd, så det är omöjligt att jämföra dem! Den nuvarande trådlösa tekniken börjar nå kapaciteten som dagens telekopparnät erbjuder i dagsläget, men bara hundra meter vid goda förhållanden. Mobila “bredband” som 4G och 5G har ännu mycket lägre bandbredd och än högre signal förluster!
Kommer jag kunna välja olika leverantörer av tjänster om jag ansluter mig?  Du kommer fritt kunna välja vilken aktör du vill.  Det är öppen fiber.

På Zitius hemsida kan du se vad som gäller för det som de bygger.

Vilka tjänster erbjuds i fiberanslutning? Det är upp till vilken leverantör du väljer, mer info om vilka leverantörer och tjänster: I befintligt nät kan du se vad som erbjuds på http://www.oppenfiber.se/

För kommande nät är de Zitius hemsida eller fibertillalla.se

Vem kommer att sköta om nätet i framtiden?
Ägande, drift och underhåll av befintligt nät sköts av Skanova. Skanova äger stora delar av Sveriges IT-infrastruktur då det är en avknoppning av det som förut kallades Televerket.

Zitius är en del av Teliakoncernen och de kommer ta hand om den del de bygger själva.

Varför engagerar ni er?

Kommer inte Staten att erbjuda detta kostnadsfritt till alla om några år?

 Formen att bedriva infrastruktur utbyggnad via föreningar och byalag var statens metod att uppgradera infrastrukturen, speciellt på landsbygden där marknadens aktörer inte ser snabb avkastning på sin investering.

Att vi fortsätter engagera oss är för att vi hoppas kunna få fiber här inom rimlig framtid. Även att vi som markägare engagerar oss så de kan gräva smartare och på så sett minska risken att nätet skadas när marken brukas.

Nej vi tror inte att detkommer bli gratis. Allt tyder på att det blir högre egenvgifter.

Hur gör jag för att anmäla mitt intresse? Vår förening tar inte emot någraintresseanmälningar utan vi hänvisar till Zitius hemsida och sidan www.fibertillalla.se