Västra Viby Fiber Informerar


Warning: stristr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jerlstro/vastravibyfiber.se/public_html/wp-content/plugins/custom-facebook-feed/inc/CFF_Utils.php on line 506

Warning: stristr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jerlstro/vastravibyfiber.se/public_html/wp-content/plugins/custom-facebook-feed/inc/CFF_Utils.php on line 506

Warning: stristr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jerlstro/vastravibyfiber.se/public_html/wp-content/plugins/custom-facebook-feed/inc/CFF_Utils.php on line 506

Warning: stristr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jerlstro/vastravibyfiber.se/public_html/wp-content/plugins/custom-facebook-feed/inc/CFF_Utils.php on line 506

Warning: stristr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jerlstro/vastravibyfiber.se/public_html/wp-content/plugins/custom-facebook-feed/inc/CFF_Utils.php on line 506

Warning: stristr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jerlstro/vastravibyfiber.se/public_html/wp-content/plugins/custom-facebook-feed/inc/CFF_Utils.php on line 506

Warning: stristr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jerlstro/vastravibyfiber.se/public_html/wp-content/plugins/custom-facebook-feed/inc/CFF_Utils.php on line 506

Warning: stristr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jerlstro/vastravibyfiber.se/public_html/wp-content/plugins/custom-facebook-feed/inc/CFF_Utils.php on line 506

Warning: stristr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jerlstro/vastravibyfiber.se/public_html/wp-content/plugins/custom-facebook-feed/inc/CFF_Utils.php on line 506

Warning: stristr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jerlstro/vastravibyfiber.se/public_html/wp-content/plugins/custom-facebook-feed/inc/CFF_Utils.php on line 506

Warning: stristr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jerlstro/vastravibyfiber.se/public_html/wp-content/plugins/custom-facebook-feed/inc/CFF_Utils.php on line 506
Please enter the Page ID of the Facebook feed you'd like to display. You can do this in either the Custom Facebook Feed plugin settings or in the shortcode itself. For example, [custom-facebook-feed id=YOUR_PAGE_ID_HERE].

Detta var en ideell förening som startade 2012 för projektering och genomförande av entreprenaden för fiberanslutning inom Västra Viby.

År 2016 hade ca en tredjedel av våra medlemmar fått fiberanslutning. Detta år ändrades Regelverket för hur man ansökte och fick bidrag för utbyggnad av fiber på landsbygden. Nu är det marknadens aktörer som ska erbjuda och bygga ut fibernätet. En grupp har bildats under Föreningen Vibybygden som fortsätter att arbeta för fiberutbyggnad i Viby.

Se information på deras hemsida  https://www.vibybygden.se/  och Facebooksida https://www.facebook.com/vibybygden/ från årsskiftet 2018/2019 kommer all info att ske där och denna sida upphöra.

Klicka för större

Nyheter

Bakgrund

I framtidens Sverige kommer allt fler tjänster såsom TV, telefoni och Internet mm. att kräva en mycket snabbare uppkoppling till ditt hushåll. Det befintliga fasta och mobila telenät har helt enkelt inte kapaciteten som krävs.

Kopparnätet kommer successivt stängas ner. I klartext betyder det att nätägaren i framtiden inte kommer att reparera eller underhålla det befintliga koppar baserade telenätet. Har du då inte fiberanslutning, så är mobil kommunikation det du kommer att erbjudas!

Nästa steg

Vi som är engagerade för att få fiber på landsbygden runt hela Vretstorp har i ett försök att få till det, samarbetat med Hardemo Fiber för att få en intresserad aktör med oss. Våren 2017 kunde vi välja Zitius som är intresserade att bygga ut fibernätet. Detta arbete fortgår. De vill ha en hög anslutningsgrad bland alla fastigheter för att det ska bli kommersiellt hållbart för dem. Nu är detta uppnått i den första etappen som är norr om motorvägen.

 

område1

 

Kartan markerar området som vi hann med innan förutsättningarna ändrades.

 


Med denna information som bakgrund vill vi gärna att ni tar tillfället i akt och läser igenom denna information. Vi ska försöka svara på de vanligaste frågorna som fastighetsägare har.

Frågor och Svar